Skrypt do sprawdzania dni roboczych

Rozwijając swój firmowy CRM napotkaliśmy na ciekawy problem. W jaki sposób sprawdzić, czy aktualny dzień jest dniem pracującym, czy wolnym od pracy? W tym wpisie pokażę jak rozwiązać ten problem.

Dni wolne od pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualnie jest 13 świąt wolnych od pracy (pełna lista na 2015 rok do sprawdzenia tutaj).Do tego dochodzą soboty i niedziele.

Zdecydowana większość świat ma stałe daty, ale mamy 3 święta ruchome:

 • Wielkanoc
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Boże Ciało

Boże Ciało jest 60 dni po Wielkanocy. Żeby znać wszystkie daty świąt wystarczy poznać datę Wielkanocy w danym roku. Do tego PHP posiada wbudowaną funkcję easter_date().

Funkcja PHP

Mając teoretyczną wiedzę na temat dni wolnych napisanie funkcji PHP jest już proste :)

<?php
/**
 * Funkcja sprawdza czy podana data jest dniem pracującym (TRUE) lub święto/sobota/niedziele (FALSE)
 *
 * @param string $date Data w formacie Y-m-d (np. 2015-08-26)
 * @return boolean
 */
function isThatDateWorkingDay($date) {
  $time = strtotime($date);
  $dayOfWeek = (int)date('w',$time);
  $year = (int)date('Y',$time);

  #sprawdzenie czy to nie weekend
  if( $dayOfWeek==6 || $dayOfWeek==0 ) {
    return false;
  }

  #lista swiat stalych
  $holiday=array('01-01', '01-06','05-01','05-03','08-15','11-01','11-11','12-25','12-26');

  #dodanie listy swiat ruchomych
  #wialkanoc
  $easter = date('m-d', easter_date( $year ));
  #poniedzialek wielkanocny
  $easterSec = date('m-d', strtotime('+1 day', strtotime( $year . '-' . $easter) ));
  #boze cialo
  $cc = date('m-d', strtotime('+60 days', strtotime( $year . '-' . $easter) ));
  #Zesłanie Ducha Świętego
  $p = date('m-d', strtotime('+49 days', strtotime( $year . '-' . $easter) ));

  $holiday[] = $easter;
  $holiday[] = $easterSec;
  $holiday[] = $cc;
  $holiday[] = $p;

  $md = date('m-d',strtotime($date));
  if(in_array($md, $holiday)) return false;

  return true;
}
?>
Print Friendly, PDF & Email