Wzorce projektowe, cz. 11 Observer

Głównym obszarem wykorzystania wzorca Obserwator jest stworzenie relacji typu jeden-do-wielu łączącej grupę obiektów. Dzięki zastosowaniu wzorca zmiana stanu (czyli zmiana aktualnych wartości pól) obiektu obserwowanego umożliwi automatyczne powiadomienie o niej wszystkich innych dołączanych elementów (obserwatorów).


Diagram klas wzorca Observer

Interfejs Subject definiuje operacje attach() i detach() pozwalające odpowiednio na dołączanie i odłączanie obserwatorów. Ponadto zdefiniowana jest też operacja notify(), służąca do powiadamiania wszystkich zarejestrowanych obserwatorów o zmianie stanu obiekt obserwowanego poprzez wywołanie w pętli metody update(), która jest zadeklarowana w interfejsie Observer. Operacja ta jest implementowana w klasie realizującej ten interfejs i służy do powiadamiania konkretnego obserwatora o zmianie stanu obiektu obserwowanego.

Przykładowa implementacja

<?php

class Observer1 implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {
    echo 'Aktualizacja Observer1';
  }

}

class Observer2 implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {
    echo 'Aktualizacja Observer2';
  }

}

class Subject implements SplSubject {

  protected $observers = array();

  public function attach(SplObserver $observer) {
    $this->observers[spl_object_hash($observer)] = $observer;
  }

  public function detach(SplObserver $observer) {
    unset($this->observers[spl_object_hash($observer)]);
  }

  public function notify() {
    foreach ($this->observers as $observer) {
      $observer->update($this);
    }
  }

}

$subject = new Subject();
$observer1 = new Observer1();
$observer2 = new Observer2();

$subject->attach($observer1);
$subject->attach($observer2);
$subject->notify();

?>

Przykład z życia wzięty

No i tu zaczynają się małe schody … Ze względu na specyfikę PHP (aplikacja „działa” raptem ułamki sekund) użyteczność tego wzorca jest nieco ogranicza w porównaniu z innymi językami (Java, C++ itp.). Jednak, mimo tego da się wykorzystać dobrodziejstwa Obserwatora w PHP.

<?php

class CacheObserver implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {
    echo "Odswieza cache";
  }

}

class RSSObserver implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {

    echo "Odswieza RSS";
  }

}

class NewsletterObserver implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {

    echo "Wysylam maile z nowym newsem";
  }

}

class News implements SplSubject {

  private $observers = array();

  public function attach(SplObserver $observer) {
    $this->observers[spl_object_hash($observer)] = $observer;
  }

  public function detach(SplObserver $observer) {
    unset($this->observers[spl_object_hash($observer)]);
  }

  public function notify() {
    foreach ($this->observers as $observer) {
      $observer->update($this);
    }
  }

  public function add($data) {
    echo 'Dodaje news do bazy';
    $this->notify();
  }

}

$news = new News();

$news->attach(new RSSObserver());
$news->attach(new CacheObserver());
$news->attach(new NewsletterObserver());

$news->add(array(
  'title' => 'Tytuł',
  'content' => 'blablabla'
));

?>

Do obiektu klasy News, który jest obserwowany dodajemy trzech obserwatorów. Dzięki temu zabiegowi przy dodawaniu nowego artykułu elementy systemu zostaną „poinformowane” i odświeżą dane w cache/RSS oraz wyślą odpowiednie maile do czytelników.

Zalety i wady

Zalety:

 • Luźna zależność między obiektem obserwującym i obserwowanym. Ponieważ nie wiedzą one wiele o sobie nawzajem, mogą być niezależnie rozszerzane i rozbudowywane bez wpływu na drugą stronę.
 • Relacja między obiektem obserwowanym a obserwatorem tworzona jest podczas wykonywania programu i może być dynamicznie zmieniana.
 • Możliwość zablokowania klientowi drogi do bezpośredniego korzystania ze złożonego systemu, jeśli jest to konieczne.

Wady:

 • Obserwatorzy nie znają innych obserwatorów, co w pewnych sytuacjach może wywołać trudne do znalezienia skutki uboczne.

Zastosowanie

Wzorzec Obserwatora sprawdza się wszędzie tam, gdzie stan jednego obiektu uzależniony jest od stanu drugiego obiektu.

Powiązane tematy

Print Friendly, PDF & Email