Wzorce projektowe, cz. 11 Observer

Głównym obszarem wykorzystania wzorca Obserwator jest stworzenie relacji typu jeden-do-wielu łączącej grupę obiektów. Dzięki zastosowaniu wzorca zmiana stanu (czyli zmiana aktualnych wartości pól) obiektu obserwowanego umożliwi automatyczne powiadomienie o niej wszystkich innych dołączanych elementów (obserwatorów).


Diagram klas wzorca Observer

Interfejs Subject definiuje operacje attach() i detach() pozwalające odpowiednio na dołączanie i odłączanie obserwatorów. Ponadto zdefiniowana jest też operacja notify(), służąca do powiadamiania wszystkich zarejestrowanych obserwatorów o zmianie stanu obiekt obserwowanego poprzez wywołanie w pętli metody update(), która jest zadeklarowana w interfejsie Observer. Operacja ta jest implementowana w klasie realizującej ten interfejs i służy do powiadamiania konkretnego obserwatora o zmianie stanu obiektu obserwowanego.

Przykładowa implementacja

<?php

class Observer1 implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {
    echo 'Aktualizacja Observer1';
  }

}

class Observer2 implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {
    echo 'Aktualizacja Observer2';
  }

}

class Subject implements SplSubject {

  protected $observers = array();

  public function attach(SplObserver $observer) {
    $this->observers[spl_object_hash($observer)] = $observer;
  }

  public function detach(SplObserver $observer) {
    unset($this->observers[spl_object_hash($observer)]);
  }

  public function notify() {
    foreach ($this->observers as $observer) {
      $observer->update($this);
    }
  }

}

$subject = new Subject();
$observer1 = new Observer1();
$observer2 = new Observer2();

$subject->attach($observer1);
$subject->attach($observer2);
$subject->notify();

?>

Przykład z życia wzięty

No i tu zaczynają się małe schody … Ze względu na specyfikę PHP (aplikacja „działa” raptem ułamki sekund) użyteczność tego wzorca jest nieco ogranicza w porównaniu z innymi językami (Java, C++ itp.). Jednak, mimo tego da się wykorzystać dobrodziejstwa Obserwatora w PHP.

<?php

class CacheObserver implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {
    echo "Odswieza cache";
  }

}

class RSSObserver implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {

    echo "Odswieza RSS";
  }

}

class NewsletterObserver implements SplObserver {

  public function update(SplSubject $subject) {

    echo "Wysylam maile z nowym newsem";
  }

}

class News implements SplSubject {

  private $observers = array();

  public function attach(SplObserver $observer) {
    $this->observers[spl_object_hash($observer)] = $observer;
  }

  public function detach(SplObserver $observer) {
    unset($this->observers[spl_object_hash($observer)]);
  }

  public function notify() {
    foreach ($this->observers as $observer) {
      $observer->update($this);
    }
  }

  public function add($data) {
    echo 'Dodaje news do bazy';
    $this->notify();
  }

}

$news = new News();

$news->attach(new RSSObserver());
$news->attach(new CacheObserver());
$news->attach(new NewsletterObserver());

$news->add(array(
  'title' => 'Tytuł',
  'content' => 'blablabla'
));

?>

Do obiektu klasy News, który jest obserwowany dodajemy trzech obserwatorów. Dzięki temu zabiegowi przy dodawaniu nowego artykułu elementy systemu zostaną „poinformowane” i odświeżą dane w cache/RSS oraz wyślą odpowiednie maile do czytelników.

Zalety i wady

Zalety:

 • Luźna zależność między obiektem obserwującym i obserwowanym. Ponieważ nie wiedzą one wiele o sobie nawzajem, mogą być niezależnie rozszerzane i rozbudowywane bez wpływu na drugą stronę.
 • Relacja między obiektem obserwowanym a obserwatorem tworzona jest podczas wykonywania programu i może być dynamicznie zmieniana.
 • Możliwość zablokowania klientowi drogi do bezpośredniego korzystania ze złożonego systemu, jeśli jest to konieczne.

Wady:

 • Obserwatorzy nie znają innych obserwatorów, co w pewnych sytuacjach może wywołać trudne do znalezienia skutki uboczne.

Zastosowanie

Wzorzec Obserwatora sprawdza się wszędzie tam, gdzie stan jednego obiektu uzależniony jest od stanu drugiego obiektu.

Powiązane tematy

 • Do wad można zaliczyć również fakt, iż w takiej postaci wzorca, obiekty obserwatora tworzone są ciągle, niezależnie od tego czy są potrzebne czy nie. Przy dużej ilości obserwatorów rozwiązanie to robi się średnio optymalne.

  W tym arcie opisałem drobną modyfikację wzorca obserwator, dzięki czemu obiekty obserwatorów tworzone są dopiero wtedy gdy są potrzebne:
  http://nospor.pl/wzorzec-obserwator.html

 • Ciekawa modyfikacja. Dzięki temu można też przypisać informowanie różnych obserwatorów do różnych metod – wzorzec jest wtedy bardziej lastyczny ;)