Wzorce projektowe, cz. 12 Proxy

Pełnomocnik jest wzorcem projektowym, którego celem jest utworzenie obiektu zastępującego inny obiekt. Stosowany jest on w celu kontrolowanego tworzenia na żądanie kosztownych obiektów oraz kontroli dostępu do nich.

proxy
Diagram klas wzorca Proxy

Interfejs Subcject definiuje pewną metodę. Klasy Proxy i RealSubject realizują powyższy interfejs na dwa różne sposoby. W klasie Proxy zostaje wywołana metoda doSmething() obiektu klasy RealSubject. Przed wywołaniem tej metody można oczywiście wykonać inne operacje. Obrazuje to poniższy listing.

Przykładowa implementacja

<?php

interface Subject {

  function doSomething();
}

class RealSubject implements Subject {

  public function doSomething() {
    echo 'I do something...';
  }

}

class Proxy implements Subject {

  private $realSubject;

  public function doSomething() {
    if ($this->realSubject == null) {
      echo 'Proxy';
      $this->realSubject = new RealSubject();
    }
    $this->realSubject->doSomething();
  }

}

$obj = new Proxy();
$obj->doSomething(); // wyswietli najpierw "Proxy", a nastepnie "I do something..."
$obj->doSomething(); // wyswietl "I do something..."
?>

Przykład z życia wzięty

Zapewne zastanawiasz się jaki jest sens stosowania klasy pośredniczącej. Przeanalizujmy przykład, w którym wykorzystamy wzorzec Proxy dla biblioteki generującej obrazki w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo chcemy zabezpieczyć dostęp hasłem.

<?php
interface HighResolutionImage{
  function display();
}
class Image implements HighResolutionImage{
  private $options;
  public function __construct($options) {
    $this->options=$options; 
    // generate image
  }
  public function display() {
    echo 'display image';
  }
}
class ProxyImage implements HighResolutionImage{
  private $options;
  private $passwrd;
  private $image = null;
  public function __construct($options, $password) {
    $this->options=$options; 
    $this->passwrd=$password;
  }
  public function display() {
    if($this->passwrd=='tajne') {
    if($this->image==null) {
      $this->image=new Image($this->options);
    }
    $this->image->display();
    } else {
      echo 'Access denied';
    }
  }
}

$image = new ProxyImage(array('width' => 3800, 'height' => 2000), 'tajne');
$image2 = new ProxyImage(array('width' => 3800, 'height' => 2000), 'tajne2');
$image->display(); // wyswietli "display image"
$image2->display(); // wyswietli "Access denied"
?>

Dzięki wykorzystaniu ProxyImage obrazek zostanie wygenerowany tylko w przypadku podania prawidłowego hasła oraz w sytuacji, gdy naprawdę istnieje potrzeba jego wyświetlenia.

Zastosowanie

Wzorzec Proxy możemy wykorzystać w sytuacji, gdy koszt utworzenia obiektu jest wysoki, a wykorzystanie danego obiektu uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków.

Powiązane tematy

Print Friendly, PDF & Email