Optymalizacja SEO kodu strony – kompresja i cache

Poprawne napisanie kodu nie jest wszystkim, co web developer może zrobić. Inną istotną rzeczą jest jak najszybsze wczytywanie strony. Można to zoptymalizować wykorzystując mechanizm cache’owania oraz kompresji.

Cache’owanie po stronie przeglądarki

Poza różnymi sposobami cache’owania strony po stronie PHP istnieje możliwość wykorzystania tego mechanizmu po stronie przeglądarki, za pomocą reguł w pliku htaccess:

<ifmodule mod_deflate.c="">
#cache css, javascript and text files for one week 
<FilesMatch ".(css|txt)$"> 
Header set Cache-Control "max-age=604800" 
</FilesMatch> 

#cache flash and images for one month 
<FilesMatch ".(flv|swf|ico|gif|jpg|jpeg|png)$"> 
Header set Cache-Control "max-age=2592000" 
</FilesMatch> 

#disable cache for script files 
<FilesMatch "\.(pl|php|cgi|spl|scgi|fcgi)$"> 
Header unset Cache-Control 
</FilesMatch> 
</IfModule>

Za pomocą FilesMatch podaje się nazwę pliku (z wykorzystaniem wyrażeń regularnych). Z kolei w max-age ustawia się czas (w milisekundach) przechowywania pliku w pamięci przeglądarki.

Kompresja gzip

Apache dostarcza moduł mod_deflate, za pomocą którego można skompresować pliki po stronie serwera – korzystając z gzip. Dzięki temu rozwiązaniu zyskuje się mniejszy transfer, jednak kosztem większego zużycia procesora. Przy większych stronach nadmierne obciążenie procesora może być problematyczne, a więc musisz oszacować, co w danym projekcie będzie korzystniejsze.

Włączanie mod_deflate

Jeżeli moduł jest już zainstalowany na serwerze wystarczy dodać w pliku htacces poniższe reguły:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/x-javascript
</IfModule>
Czy strona korzysta z kompresji gzip?

Możesz łatwo sprawdzić, czy strona korzysta z kompresji gzip wykorzystując Fireburga. Wystarczy podejrzeć nagłówki HTTP.

Kompresja gzip w fireburgu

Kompresja kodu CSS i JavaScript

Pisząc odpowiednio reguły CSS możesz zaoszczędzić nawet kilka KB, a więc warto poświęcić chwilę czasu na analizę struktury strony. Poza tym możesz usunąć zbędne, białe znaki z kodu (dzięki temu prostemu zabiegowi można zmniejszyć plik nawet o kilkadziesiąt procent!). W internecie znajdziesz wiele optymalizatorów kodu. O to kilka z nich:

 • http://www.csscompressor.com/
 • http://devilo.us/
 • http://www.cleancss.com/ (tylko do CSS 2.1)

Podobnie sprawa wygląda z kodem JavaScript:

 • http://javascriptcompressor.com/
 • http://jscompress.com/
 • http://refresh-sf.com/yui/
 • http://www.xtreeme.com/javascript-optimizer/

Pobierz ebooka o optymalizacji stron internetowych

Print Friendly, PDF & Email