Geolokalizacja i Google Maps, cz. 6 – figury geometryczne

Poza nanoszeniem obiektów na mapę Google Maps istnieje możliwość narysowania różnych figur geometrycznych. W szóstej części cyklu pokażę jak to zrobić.

Odcinek

/**
 * Rysowanie odcinka
 */
function drawPollyLine() {
  var points = [// wspolrzedne kolejnych punktow odcinka
    new google.maps.LatLng(51.1462584, 21.9684219),
    new google.maps.LatLng(51.1462584, 26.9684219),
    new google.maps.LatLng(50.1462584, 21.9684219)
  ];
  var flightPath = new google.maps.Polyline({
    path: points,
    geodesic: true,
    strokeColor: '#FF0000', // kolor
    strokeOpacity: 1.0, // przezroczystosc
    strokeWeight: 2 // grubosc
  });
  flightPath.setMap(map);
}

Do rysowania odcinka służy obiekt klasy google.maps.Polyline. Odcinek może składać się z wielu punktów (ustawiam je w tablicy points). Przy tworzeniu obiektu ustawiłem kilka, podstawowych parametrów. Oczywiście nie jest to pełna lista możliwości. Więcej znajdziesz w dokumentacji.

Wielokąty

Bardo podobnie sprawa wygląda z wielokątami, które tworzy się za pomocą obiektu klasy google.maps.Polygon.

/**
 * Rysowanie wielokata
 */
function drawPolygon() {
  var points = [// wspolrzedne kolejnych wierzcholkow
    new google.maps.LatLng(47.1462584, 21.9684219),
    new google.maps.LatLng(50.1462584, 26.9684219),
    new google.maps.LatLng(50.1462584, 21.9684219)
  ];
  var polygon = new google.maps.Polygon({
    paths: points,
    strokeColor: '#FF0000', // kolor obramowania
    strokeOpacity: 0.8, // przezroczystosc obramowania
    strokeWeight: 2, // grubosc obramowania
    fillColor: '#00ff00', // kolor wypelnienia
    fillOpacity: 0.35 // przezroczystosc wypelnienia
  });
  polygon.setMap(map);
}

Koło

No i podobnie jest z kołem :)

/**
 * Rysowanie kola
 */
function drawCircle() {
  var circle = new google.maps.Circle({
    strokeColor: '#0000ff', // kolor obramowania
    strokeOpacity: 0.8, // przezroczystosc obramowania
    strokeWeight: 2, // grubosc obramowania
    fillColor: '#0000ff', // kolor wypelnienia
    fillOpacity: 0.35, // przezroczystosc wypelnienia
    center: new google.maps.LatLng(51.1462584, 21.9684219), // wspolrzedne srodka kola
    radius: 20000 // dlugosc promienia (w metrach)
  });
  circle.setMap(map);
}

Cały kod

Na koniec zamieszczam pełny kod, który rysuje na mapie wymienione wyżej figury.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      html, body, #map_canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px;
      }
      #map-container{
        height: 100%;
      }
    </style>
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&amp;libraries=places"></script>
    <script>
      /**
       * 
       * @type @exp;google@pro;maps@call;Map Obiekt mapy
       */
      var map;
      /**
       * 
       * @type Array Tablica markerow
       */
      var marker = new Array();
      /**
       * 
       * @type Array Tablica chmurek z opisami dla markerow
       */
      var infowindow = new Array();

      /**
       * Tworzy obiekt mapy z podstawowymi ustawieniami
       * @returns void
       */
      function initialize() {
        var myLatlng = new google.maps.LatLng(52.24125614966341, 20.9619140625);
        var mapOptions = {
          zoom: 7,
          center: myLatlng
        };
        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), mapOptions);
        drawPollyLine();
        drawPolygon();
        drawCircle();
      }

      /**
       * Rysowanie odcinka
       */
      function drawPollyLine() {
        var points = [ // wspolrzedne kolejnych punktow odcinka
          new google.maps.LatLng(51.1462584, 21.9684219),
          new google.maps.LatLng(51.1462584, 26.9684219),
          new google.maps.LatLng(50.1462584, 21.9684219)
        ];
        var flightPath = new google.maps.Polyline({
          path: points,
          geodesic: true,
          strokeColor: '#FF0000', // kolor
          strokeOpacity: 1.0, // przezroczystosc
          strokeWeight: 2 // grubosc
        });
        flightPath.setMap(map);

      }

      /**
       * Rysowanie wielokata
       */
      function drawPolygon() {
        var points = [ // wspolrzedne kolejnych wierzcholkow
          new google.maps.LatLng(47.1462584, 21.9684219),
          new google.maps.LatLng(50.1462584, 26.9684219),
          new google.maps.LatLng(50.1462584, 21.9684219)
        ];
        var polygon = new google.maps.Polygon({
          paths: points,
          strokeColor: '#FF0000', // kolor obramowania
          strokeOpacity: 0.8, // przezroczystosc obramowania
          strokeWeight: 2, // grubosc obramowania
          fillColor: '#00ff00', // kolor wypelnienia
          fillOpacity: 0.35 // przezroczystosc wypelnienia
        });
        polygon.setMap(map);

      }
      /**
       * Rysowanie kola
       */
      function drawCircle() {
        var circle = new google.maps.Circle({
          strokeColor: '#0000ff', // kolor obramowania
          strokeOpacity: 0.8, // przezroczystosc obramowania
          strokeWeight: 2, // grubosc obramowania
          fillColor: '#0000ff', // kolor wypelnienia
          fillOpacity: 0.35, // przezroczystosc wypelnienia
          center: new google.maps.LatLng(51.1462584, 21.9684219), // wspolrzedne srodka kola
          radius: 20000 // dlugosc promienia (w metrach)
        });
        circle.setMap(map);
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-container">
      <div id="map_canvas"></div>
    </div>


  </body>
</html>
Print Friendly, PDF & Email