Hash w URL i Google Analytics

Tworząc nową wersję strony Racy Mind napotkałem na pewien problem. Jak rejestrować w Google Analtycis zachowanie użytkowników na stronie typu one page?

Można wykorzystać do tego hash w adresie URL. W tym celu trzeba nieco zmodyfikować kod domyślnie generowany w GA.

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'TU WPISZ ID UA', 'auto');
  ga('send', 'pageview', {
 'page': location.pathname + location.search  + location.hash
});
function locationHashChanged() {
  ga('send', 'pageview', {
 'page': location.pathname + location.search  + location.hash
});
}
window.onhashchange = locationHashChanged;
</script>

Przy każdej zmianie hasha w URL zostanie wywołana funkcja locationHashChanged(), która wysyła nowy adres URL do GA.

Jak wygląda kompatybilność window.onhashchange?

Kompatybilność onhashchange na deskopach
Kompatybilność onhashchange w mobile

Źródło obrazków: developers.mozilla.org

Print Friendly, PDF & Email