Biblioteka do paginacji – MVC z Composer

Czytelnikom bloga chyba nie muszę tłumaczyć co to jest i do czego służy paginacja. W tym wpisie udostępnię bibliotekę dostosowaną do szkieletu aplikacji pokazanego w cyklu MVC w praktyce z composer – tworzymy system artykułów.

Żeby zrozumieć treść tego artykułu konieczne jest zapoznanie się powyższym cyklem.

Kod biblioteki jest zmodyfikowaną klasą paginacji z aplikacji Open Cart (na licencji opensource).

Myślę, że nie ma sensu wchodzić tutaj w teoretyzowanie, a więc przejdźmy od razu do kodu.

Skrypt paginacji

W moim szkielecie aplikacji należy utworzyć plik src/Library/Pagination.php:

<?php
namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Library;

/**
 * Paginacja
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Library
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */
final class Pagination
{
  /**
   * @var int Ilość wszystkich elementów
   */
  private $totalItems = 0;
  /**
   * @var int Aktualna strona
   */
  private $page = 1;
  /**
   * @var int Ilość elementów na stronie
   */
  private $itemsPerPage = 10;
  /**
   * @var int Ilość wyświetlanych lunków do stron
   */
  private $numLinks = 3;
  /**
   * @var string Adres URL
   */
  private $url = '';
  /**
   * @var string Tekst podsumowania
   */
  private $text = 'Pokazano od {start} do {end} zw {total} elementów ({pages} stron)';
  /**
   * @var string Tekst linka do pierwszej strony
   */
  private $textFirstPage = 'pierwsza';
  /**
   * @var string Tekst linka do ostaniej strony
   */
  private $textLastPage = 'ostania';
  /**
   * @var string Tekst linka do następnej strony
   */
  private $textNextPage = '&gt;';
  /**
   * @var string Tekst linka do poprzedniej strony
   */
  private $textPrevPage = '&lt;';
  /**
   * @var string Separator z lewej strony
   */
  private $dottedStringLeft = ' .... ';
  /**
   * @var string Separator z prawej strony
   */
  private $dottedStringRight = ' .... ';
  /**
   * @var int Ilość stron
   */
  private $numPages;
  /**
   * @var string do pierwszej strony
   */
  private $titleFirstPage = '';
  /**
   * @var string Tytuł linka do poprzedniej strony
   */
  private $titlePrevPage = '';
  /**
   * @var string Tytuł linka do x strony
   */
  private $titleXPage = '';
  /**
   * @var string Tytuł linka do następnej strony
   */
  private $titleNextPage = '';
  /**
   * @var string Tytuł linka do ostatniej strony
   */
  private $titleLastPage = '';

  /**
   * Pagination constructor.
   * @param string $url
   */
  public function __construct($url)
  {
    $this->url = $url;
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getTotalItems()
  {
    return $this->totalItems;
  }

  /**
   * @param int $totalItems
   */
  public function setTotalItems($totalItems)
  {
    $this->totalItems = $totalItems;
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getPage()
  {
    return $this->page;
  }

  /**
   * @param int $page
   */
  public function setPage($page)
  {
    $this->page = $page;
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getItemsPerPage()
  {
    return $this->itemsPerPage;
  }

  /**
   * @param int $itemsPerPage
   */
  public function setItemsPerPage($itemsPerPage)
  {
    $this->itemsPerPage = $itemsPerPage;
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getNumLinks()
  {
    return $this->numLinks;
  }

  /**
   * @param int $numLinks
   */
  public function setNumLinks($numLinks)
  {
    $this->numLinks = $numLinks;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getUrl()
  {
    return $this->url;
  }

  /**
   * @param string $url
   */
  public function setUrl($url)
  {
    $this->url = $url;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getText()
  {
    return $this->text;
  }

  /**
   * @param string $text
   */
  public function setText($text)
  {
    $this->text = $text;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTextFirstPage()
  {
    return $this->textFirstPage;
  }

  /**
   * @param string $textFirstPage
   */
  public function setTextFirstPage($textFirstPage)
  {
    $this->textFirstPage = $textFirstPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTextLastPage()
  {
    return $this->textLastPage;
  }

  /**
   * @param string $textLastPage
   */
  public function setTextLastPage($textLastPage)
  {
    $this->textLastPage = $textLastPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTextNextPage()
  {
    return $this->textNextPage;
  }

  /**
   * @param string $textNextPage
   */
  public function setTextNextPage($textNextPage)
  {
    $this->textNextPage = $textNextPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTextPrevPage()
  {
    return $this->textPrevPage;
  }

  /**
   * @param string $textPrevPage
   */
  public function setTextPrevPage($textPrevPage)
  {
    $this->textPrevPage = $textPrevPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getDottedStringLeft()
  {
    return $this->dottedStringLeft;
  }

  /**
   * @param string $dottedStringLeft
   */
  public function setDottedStringLeft($dottedStringLeft)
  {
    $this->dottedStringLeft = $dottedStringLeft;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getDottedStringRight()
  {
    return $this->dottedStringRight;
  }

  /**
   * @param string $dottedStringRight
   */
  public function setDottedStringRight($dottedStringRight)
  {
    $this->dottedStringRight = $dottedStringRight;
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getNumPages()
  {
    return $this->numPages;
  }

  /**
   * @param int $numPages
   */
  public function setNumPages($numPages)
  {
    $this->numPages = $numPages;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTitleFirstPage()
  {
    return $this->titleFirstPage;
  }

  /**
   * @param string $titleFirstPage
   */
  public function setTitleFirstPage($titleFirstPage)
  {
    $this->titleFirstPage = $titleFirstPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTitlePrevPage()
  {
    return $this->titlePrevPage;
  }

  /**
   * @param string $titlePrevPage
   */
  public function setTitlePrevPage($titlePrevPage)
  {
    $this->titlePrevPage = $titlePrevPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTitleXPage()
  {
    return $this->titleXPage;
  }

  /**
   * @param string $titleXPage
   */
  public function setTitleXPage($titleXPage)
  {
    $this->titleXPage = $titleXPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTitleNextPage()
  {
    return $this->titleNextPage;
  }

  /**
   * @param string $titleNextPage
   */
  public function setTitleNextPage($titleNextPage)
  {
    $this->titleNextPage = $titleNextPage;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTitleLastPage()
  {
    return $this->titleLastPage;
  }

  /**
   * @param string $titleLastPage
   */
  public function setTitleLastPage($titleLastPage)
  {
    $this->titleLastPage = $titleLastPage;
  }


  public function render()
  {

    $numPages = ceil($this->totalItems / $this->itemsPerPage);

    $output = '';

    if ($this->page > 1) {
      if ($this->textFirstPage) {
        $firstUrl = str_replace('{page}', 1, $this->url);
        $firstUrl = str_replace(array('_strona-1'), array(''), $firstUrl);
        $output .= '<a title="' . $this->titleFirstPage . '" href="' . $firstUrl . '">' . $this->textFirstPage . '</a>';
      }
      if ($this->textPrevPage) {
        $prevUrl = str_replace('{page}', $this->page - 1, $this->url);
        if ($this->page - 1 == 1) $prevUrl = str_replace(array('_strona-1'), array(''), $prevUrl);
        $output .= '<a title="' . $this->titlePrevPage . '" href="' . $prevUrl . '">' . $this->textPrevPage . '</a> ';
      }
    }


    if ($numPages > 1) {
      if ($numPages <= $this->numLinks) {
        $start = 1;
        $end = $numPages;
      } else {
        $start = $this->page - floor($this->numLinks / 2);
        $end = $this->page + floor($this->numLinks / 2);

        if ($start < 1) {
          $end += abs($start) + 1;
          $start = 1;
        }

        if ($end > $numPages) {
          $start -= ($end - $numPages);
          $end = $numPages;
        }
      }

      if ($start > 1) {
        $output .= $this->dottedStringLeft;
      }

      for ($i = $start; $i <= $end; $i++) {
        if ($this->page == $i) {
          $output .= ' <span>' . $i . '</span> ';
        } else {
          $output .= ' <a title="' . str_replace('{page}', $i, $this->titleXPage) . '" href="' . str_replace('{page}', $i, $this->url) . '">' . $i . '</a> ';
        }
        if ($i == 1) {
          $output = str_replace(array('_strona-1'), array(''), $output);
        }
      }

      if ($end < $numPages) {
        if (strpos($this->dottedStringRight, '{all_pages}') !== false) {
          $output .= str_replace('{all_pages}', '<a title="' . str_replace('{page}', $numPages, $this->titleXPage) . '" href="' . str_replace('{page}', $numPages, $this->url) . '">' . $numPages . '</a>', $this->dottedStringRight);
        } else {
          $output .= str_replace('{pages}', $numPages, $this->dottedStringRight);
        }
      }
    }

    if ($this->page < $numPages) {
      if ($this->textNextPage) $output .= '<a title="' . $this->titleNextPage . '" href="' . str_replace('{page}', $this->page + 1, $this->url) . '">' . $this->textNextPage . '</a> ';
      if ($this->textLastPage) $output .= '<a title="' . $this->titleLastPage . '" href="' . str_replace('{page}', $numPages, $this->url) . '">' . $this->textLastPage . '</a> ';
    }

    $find = array(
      '{start}',
      '{end}',
      '{total}',
      '{pages}'
    );

    $replace = array(
      ($this->totalItems) ? (($this->page - 1) * $this->itemsPerPage) + 1 : 0,
      ((($this->page - 1) * $this->itemsPerPage) > ($this->totalItems - $this->itemsPerPage)) ? $this->totalItems : ((($this->page - 1) * $this->itemsPerPage) + $this->itemsPerPage),
      $this->totalItems,
      $numPages
    );

    $this->numPages = $numPages;

    return ($output ? '<div class="pagination-links">' . $output . '</div>' : '') . '<div class="pagination-result">' . str_replace($find, $replace, $this->text) . '</div>';
  }
}

?>

Wszystkie możliwości konfiguracji dostępne są za pomocą pól zainicjowanych na początku klasy. W komentarzach opisałem za co odpowiada dane pole. Metodą odpowiedzialną za wygenerowanie paginacji jest render().

Żeby korzystać z paginacji należy zmodyfikować kilka plików systemu artykułów.

Aktualizacja modelu artykułów

W pliku src/Model/Article.php należy zmodyfikować metodę getAll().

public function getAll($offset=null, $limit=null)
  {
    $sql = "SELECT a.id, a.title, a.date_add, a.author, c.name FROM articles AS a LEFT JOIN categories AS c ON a.id_categories=c.id ";
    if (isset($offset) && isset($limit)) {
      $sql .= "LIMIT " . (int)$offset . ", " . (int)$limit;
    }
    $query = $this->pdo->query($sql);
    $items = $query->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
    if (isset($items)) {
      return $items;
    } else {
      return null;
    }
  }

Aktualizacja kontrolera artykułów

W pliku src/Controller/Article.php należy zmodyfikować metodę index().

public function index()
  {
    if(!empty($_GET['page'])) {
      $page=(int)$_GET['page'];
    } else {
      $page=1;
    }
    $model = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Model\Article();
    $total=sizeof($model->getAll());
    $pagination = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Library\Pagination($this->generateUrl('article/index/pages', array('page' => '{page}')));
    $pagination->setTotalItems($total);
    $pagination->setPage($page);
    $pagination->setItemsPerPage(10);
    $articles = $model->getAll(($page-1)*$pagination->getItemsPerPage(), $pagination->getItemsPerPage());
    $view = new \RacyMind\MVCWPraktyce\View\Article();
    $view->pagination=$pagination->render();
    $view->articles = $articles;
    $view->renderHTML('index', 'front/article/');
  }

Aktualizacja szablonu z listą artykułów

W pliku src/template/front/article/index.html.php należy dopisać w dowolnym miejscu:

<?php echo $this->pagination; ?>

Dodanie reguły routera

Na koniec, w pliku config-router.php trzeba dodać nową regułę:

$collection->add('article/index/pages', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'artykuly_strona-<page>?',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Article.php',
    'method' => 'index',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Article'
  ),
  array(
    'page' => '\d+'
  ),
  array(
    'page' => 1
  )
));

Myślę, że dodawanie paginacji w aplikacjach korzystających z mojego szkieletu nie powinno sprawiać większego problemu :).

Print Friendly, PDF & Email