MVC w praktyce – tworzymy system artykułów. cz. 3

W ostatniej części artykułu o wzorcu MVC stworzymy pozostałe elementy prostego systemu artykułów.

Uwaga. Pojawił się zaktualizowany cykl o MVC – przejdź


Dobrą praktyką przy budowaniu aplikacji z użyciem wzorca MVC jest „rozbicie” całego kodu na poszczególne, mniejsze moduły. W poprzedniej części stworzyliśmy fragmenty kodu do obsługi kategorii, teraz zajmiemy się artykułami.

Tworzymy kontroler artykułów

Na początek tworzymy kontroler controllers/articles.php:

<?php
/**
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version: 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */

include 'controller/controller.php';

class ArticlesController extends Controller{

  public function index() {
    $view=$this->loadView('articles');
    $view->index();
  }
  public function one() {
    $view=$this->loadView('articles');
    $view->one();
  }
  public function add() {
    $view=$this->loadView('articles');
    $view->add();
  }
  public function insert() {
    $model=$this->loadModel('articles');
    $model->insert($_POST);
    $this->redirect('?task=articles&action=index');
  }
  public function delete() {
    $model=$this->loadModel('articles');
    $model->delete($_GET['id']);
    $this->redirect('?task=articles&action=index');
  }
}

I tu także przeanalizujmy reakcje dla następujących adresów URL:

 • ?task=articles&action=index – zostanie wywołana metoda index(), która inicjuje obiekt widoku articles, następnie zostaje wywołana metoda index()
 • ?task=articles&action=one – zostanie wywołana metoda one(), która inicjuje obiekt widoku articles, następnie zostaje wywołana metoda one()
 • ?task=articles&action=add – zostanie wywołana metoda add(), która inicjuje obiekt widoku articles, następnie zostaje wywołana metoda add()
 • ?task=articles&action=insert – zostanie wywołana metoda insert(), która inicjuje obiekt modelu articles, następnie zostaje wywołana metoda insert()
 • ?task=articles&action=delete – zostanie wywołana metoda delete(), która inicjuje obiekt modelu articles, następnie zostaje wywołana metoda delete()

Musimy jeszcze zmodyfikować plik index.php, by skrypt wywoływał kontroler Articles:

<?php

if($_GET['task']=='categories') {
  include 'controller/categories.php';
  $ob = new CategoriesController();
  $ob->$_GET['action']();
} else if($_GET['task']=='articles') {
  include 'controller/articles.php';
  $ob = new ArticlesController();
  $ob->$_GET['action']();
} else {
  include 'controller/articles.php';
  $ob = new ArticlesController();
  $ob->index();
}

Mamy już kontroler. Teraz przejdźmy do modelu.

Tworzymy model artykułów

model/articles.php:

<?php
/**
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version: 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */

include 'model/model.php';

class ArticlesModel extends Model{

  public function getAll() {
    $query="SELECT a.id, a.title, a.date_add, a.autor, c.name FROM articles AS a LEFT JOIN categories AS c ON a.id_categories=c.id";
    $select=$this->pdo->query($query);
    foreach ($select as $row) {
      $data[]=$row;
    }
    $select->closeCursor();

    return $data;
  }
  public function getOne($id) {
    $query="SELECT a.id, a.title, a.date_add, a.autor, c.name, a.content FROM articles AS a LEFT JOIN categories AS c ON a.id_categories=c.id where a.id=".$id;
    $select=$this->pdo->query($query);
    foreach ($select as $row) {
      $data[]=$row;
    }
    $select->closeCursor();

    return $data;
  }
  public function insert($data) {
    $ins=$this->pdo->prepare('INSERT INTO articles (title, content, date_add, autor, id_categories) VALUES (
      :title, :content, :date_add, :autor, :id_categories)');
    $ins->bindValue(':title', $data['title'], PDO::PARAM_STR);
    $ins->bindValue(':content', $data['content'], PDO::PARAM_STR);
    $ins->bindValue(':date_add', $data['date_add'], PDO::PARAM_STR);
    $ins->bindValue(':autor', $data['author'], PDO::PARAM_STR);
    $ins->bindValue(':id_categories', $data['cat'], PDO::PARAM_INT);
    $ins->execute();
  }
  public function delete($id) {
    $del=$this->pdo->prepare('DELETE FROM articles where id=:id');
    $del->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
    $del->execute();
  }
}

Tak jak w przypadku kategorii, metody w ArticlesModel dodają, usuwają oraz poobierają dane z bazy danych.

Tworzymy widok artykułów

Pozostaje nam jeszcze stworzenie widoku. Plik view/articles.php:

<?php
/**
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version: 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */

include 'view/view.php';

class ArticlesView extends View{
  public function index() {
    $art=$this->loadModel('articles');
    $this->set('articles', $art->getAll());
    $this->render('indexArticle');
  }
  public function one() {
    $art=$this->loadModel('articles');
    $this->set('articles', $art->getOne($_GET['id']));
    $this->render('oneArticle');
  }
  public function add() {
    $cat=$this->loadModel('categories');
    $this->set('catsData', $cat->getAll());
    $this->render('addArticle');
  }
}

Metoda index() generuje szablon HTML z listą wszystkich artykułów. Metoda one() wyświetla tylko jeden artykuł. Z kolei add() ma za zadanie wygenerować formularz dodawania artykułu. Warto zauważyć, że metoda ta pobiera listę kategorii z modelu CategoriesModel.

A wiec poszczególne warstwy aplikacji mogą wykorzystywać instancje wielu modeli. W dobrze zaprojektowanej aplikacji manipulacja danymi jest bardzo prosta – wystarczy załadować odpowiedni model i wykorzystywać jego publiczne metody.

Do pełni działającego skryptu brakuje nam jeszcze tylko plików szablonu.

Aktualizujemy plik templates/header.html.php:

<html>
  <head>
    <title>System newsów</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li><a href="?task=categories&amp;action=add">Dodaj kategorię</a></li>
      <li><a href="?task=categories&amp;action=index">Lista kategorii</a></li>
      <li><a href="?task=articles&amp;action=add">Dodaj artykuł</a>
      <li><a href="?task=articles&amp;action=index">Lista artykułów</a>
    </ul>

templates/addArticle.html.php:

<? include 'templates/header.html.php'; ?>

<h1>Dodaj artykuł</h1>
<form action="?task=articles&amp;action=insert" method="post">
  Tytuł: <input type="text" name="title" /><br />
  Autor: <input type="text" name="author" /><br />
  Data dodania: <input type="text" name="date_add" value="<?= date("Y:m:d"); ?>" /><br />
  Treść:<br />
  <textarea name="content"></textarea><br />
  Kategoria: <select name="cat" size="0">
    <? foreach($this->get('catsData') as $cats) { ?>
      <option value="<?= $cats['id'] ;?>"><?= $cats['name']; ?></option>
    <? } ?>
  </select><br />
  <input type="submit" value="Dodaj" />
</form>

<? include 'templates/footer.html.php'; ?>

templates/indexArticle.html.php:

<? include 'templates/header.html.php'; ?>

<h1>Lista artykułów</h1>
<table>
  <tr>
    <td>Tytuł</td>
    <td>Data dodania</td>
    <td>Autor</td>
    <td>Kategoria</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <? foreach($this->get('articles') as $articles) { ?>
  <tr>
    <td><a href="?task=articles&amp;action=one&amp;id=<?= $articles['id']; ?>"><?= $articles['title']; ?></a></td>
    <td><?= $articles['date_add']; ?></td>
    <td><?= $articles['autor']; ?></td>
    <td><?= $articles['name']; ?></td>
    <td><a href="?task=articles&amp;action=delete&amp;id=<?= $articles['id']; ?>">usuń</a></td>
  </tr>
  <? } ?>
</table>

<? include 'templates/footer.html.php'; ?>

templates/oneArticles.php:

<? include 'templates/header.html.php'; ?>

  <? foreach($this->get('articles') as $articles) { ?>
<h1><?= $articles['title']; ?></h1>
autor: <?= $articles['autor']; ?>, data dodania: <?= $articles['date_add']; ?><br />
Kategoria: <?= $articles['name']; ?>

<p><?= $articles['content']; ?></p>
  <? } ?>

<? include 'templates/footer.html.php'; ?>

Zakończenie

Tak stworzyliśmy działający skrypt oparty na wzorcu MVC. Dzięki rozdzieleniu warstwy logiki od formy prezentacji dalsza rozbudowa staje się znacznie prostsza. Możemy teraz dodać szablon HTML, bez potrzeby zaglądania w kontrolery oraz modele. Jest to szczególnie przydatne przy pracy nad większymi aplikacjami – osoby odpowiedzialne za wygląd mogą pracować praktycznie bez pomocy programistów.

Cały kod można pobrać stąd.

Powiązane tematy

 • Witam, bardzo fajne tutoriale, wszystko fajnie, ale jak ktoś by chciał skorzystać z kodu, który umieściłeś to się rozczaruje. Mianowicie błędy:
  Notice: Undefined index: task in C:\xampp\htdocs\artykuly_demo\index.php on line 3

  Notice: Undefined index: task in C:\xampp\htdocs\artykuly_demo\index.php on line 7

  Fatal error: Class ‚ArticlesController’ not found in C:\xampp\htdocs\artykuly_demo\index.php on line 12
  No ale to znika jak wpiszę odpowiedni adres, więc np adres – http://localhost/demo/index.php?task=categories&action=index generuje mi taki widok w przeglądarce:
  Notice: Undefined variable: data in C:\xampp\htdocs\demo\model\model.php on line 89
  Dodaj kategorię
  Lista kategorii
  Dodaj artykuł
  Lista artykułów
  Lista kategorii

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\demo\templates\indexCategory.html.php on line 9Nazwa
  Wynika stąd że coś tam brakuje. Jeśli więc możesz to zerknij na to. Ale i tak dziękuję za opisanie tego zagadnienia, z którym wiele osób- w tym także ja – ma problem :)

 • Te błędy wyglądają jakby po prostu nie była inicjowana zmienna task w tablicy $_GET. Pisząc ten tutorial nie bawiłem się w obsługę wyjątków itp. Jest to tylko kod poglądowy, by przybliżyć wzorzec MVC :)

 • x

  mama poprawka kontroler w plik index.php, powinien wyglądać tak:

  $_GET[‚action’]();
  } else if($_GET[‚task’]==’articles’) {
  include ‚controller/articles.php’;
  $ob = new ArticlesController();
  $ob->$_GET[‚action’]();
  } else {
  include ‚controller/articles.php’;
  $ob = new ArticlesController();
  $ob->index();
  }

  ;)

 • xy

  masz błąd w skrypcie wywołującym kontroler Articles,
  poprawna wersja index.php wygląda tak:
  if($_GET[‚task’]==’categories’) {
  include ‚controller/categories.php’;
  $ob = new CategoriesController();
  $ob->$_GET[‚action’]();
  } else if($_GET[‚task’]==’articles’) {
  include ‚controller/articles.php’;
  $ob = new ArticlesController();
  $ob->$_GET[‚action’]();
  } else {
  include ‚controller/articles.php’;
  $ob = new ArticlesController();
  $ob->index();
  }
  a ponieważ brakuję Ci tam include ‚controller/articles.php’; w else wiec paser php nie potrafi odnaleźć ArticlesController() ;)

 • Racja, dzięki za wskazanie niedopatrzenia :)

 • Pawel

  Witam
  czy mógłbyś pokazać jak/gdzie umieścić walidacje danych w MVC?

 • Ja bym umieścił w modelu (w końcu walidacja danych to ich przetwarzanie), ale często spotykana jest także praktyka walidacji w kontrolerze (przed wysłaniem danych do modelu).

 • Pawel

  A mógłbyś zaproponować rozwiązanie tego problemu? tzn jak ma reagować kontroller po odkryciu błędnych danych, oraz jak wysłać informacje o błędzie do widoku oraz jak ją potem wyświetlić.

 • Hmm możesz np zrobić przekierowanie po napotkaniu błędnych danych.

  Przykład:
  if(bledne dane) {
  $this->redirect(„http://jakisadres?error=zly_email”);
  }
  I teraz w odpowiedniej akcji sprawdzasz czy istnieje zmienna error. Jeżeli tak, reagujesz odpowiednio :)

 • Pawel

  tak, tylko wtedy przekierowuje mnie to do innej akcji, a zależy mi żebym dalej pozostał w task=artice&action=add

  chciałbym żeby dalej była wyświetlona zawartość addArticle.html.php(czyli formularz) + opis błędnie wypełnionych danych.

  Kontroler ma sprawdzić poprawność danych i jeżeli są błędne to dalej wczytać action=add z opisanym błędem. I właśnie nie wiem jak to zrobić

 • No to zrobić przekierowanie na task=article&action=add&error=cosTam i wpisane dane ew. zapamiętać

 • MiK

  Czy posiadasz archiwum z poprawionymi i działającymi plikami?

 • malin

  Notice: Undefined index: task in C:\xampp\htdocs\PhpProject8\index.php on line 3
  Notice: Undefined index: task in C:\xampp\htdocs\PhpProject8\index.php on line 7
  Fatal error: Class ‚ArticlesController’ not found in C:\xampp\htdocs\PhpProject8\index.php on line 12

  Mam problem podany wyżej jak go rozwiązać?

 • Pierwsze dwa błedy to brak zmiennej task w adresie. Ostatni błąd to zapewne nie dołączasz pliku z kontrolerem Articles.

 • Andrzej

  Bardzo fajny tutorial (mimo drobnych błędów w codzie ;)).
  Wszystko prosto i czytelnie przedstawione.

  Brawa dla autora.

 • bethart

  Super tutorial! Zastanawiam się nad jedną rzeczą – chciałbym ubogacić ten skrypt o logowanie się – na sesjach i to pojawia się problem – nie mogę jednocześnie zrobić session_start() i wysyłać header z przekierowaniem. Ktoś ma jakiś pomysł jak to inaczej obejść? Może autor?

  Pozdrawiam

  • Powinno pomóc:

   session_start();
   $_SESSION[‚status’] = ‚Updated Poem successfully’;
   session_write_close();
   header(„location: index.php”);

   • bethart

    dzięki, pomogło

 • Struś Pierdziwiatr

  Tutorial zawiera sporo błędów. Błedne ścieżki w includach, błędne otwieranie tagów php i zle skontruowana baza.

  Udało mi się wszystko poprawić. Wrzucam link do poprawionej całości tylko musicie dodać chociaż po jednym rekordzie dla tabeli articles i categories zeby wszystko działało.

  http://speedy.sh/6W42v/mvc.rar

 • bujnos

  w wersji RAR po drugim else w index.php brakuje
  include ‚controller/articles.php’;
  i wywala błąd

 • erochan

  Mam pytanie, czy będzie to poprawne dla wzorca mvc jeśli sprawdzanie w np. $_POST[‚send’] ustawię w kontrolerze coś takiego?

  public function reg(){

  $reg = $this->Model;

  if(isset($_POST[‚send’])){

  $this->save_user();

  }else{

  include ‚View/view_register.php’;

  }

  }
  public function save_user(){

  $reg = $this->Model_reg;

  include ‚View/view_register_success.php’;

  }

  Bawię się teraz z mvc więc czy to będzie poprawne rozwiązanie dla mvc czy raczej tego if-a ustawić w wejściowym pliku(np.index.php)? oczywiście obie metody zadziałają(ta która jest wykonywana i tą o którą się pytam) i wykona się wszystko poprawnie, ale głównie zależy mi o poprawności pisania mvc. Zaczynam od zera sam pisząc więc na początek takie małe skrypciki nie mające żadnego znaczenia ale tak bym wiedział co i jak działa w każdym kroku.

  • Ten if powinien być w kontrolerze. Ja zwykle sprawdzam w kontrolerze czy są jakieś dane do zapisania (np. w tablicy POST). Jeżeli są przetwarzam dane (walidacja itp) i wywołuję odpowiednią metodę modelu.

   • erochan

    Mam jeszcze jedno pytanko, Czy można tak pisać w kontrolerze?

    public function dataedit(){

    $model = $this->Model;

    if(isset($_POST[‚send’])){

    $model->editdata($_POST[‚text1’],$_POST[‚text2’],$_SESSION[‚id’]);
    include ‚View/view_statuseditdata.php’;
    }
    include ‚View/view_editdata.php’;
    }

    Wydaje mi się że jest to poprawne zapisane choć nie wiem. Co do nazywania nazw to ja zawsze mam z tym problem, trochę je dziwnie nazywam ale łatwo mi szukać później gdybym miał coś poprawiać i wiedział na przyszłość do czego co służy.

    p.s. Mam nadzieje że załapię się gdzieś na staż w PHP po magisterce w tym roku ^_^

    • Unikałbym używania include. Poza tym do nazewnictwa najlepiej używać standardu PS-R http://dominikmarczuk.pl/2014/08/psr-4

     PS: W związku z tym, że wpisy o MVC nadal cieszą się popularnością. Mimo, że powstały w 2011 roku, postanowiłem ponownie napisać artykuł o MVC, ale dostosowany do narzędzi dostępnych aktualnie :). W ciągu kilku dni (najdalej w ciągu tygodnia) pojawi się nowy wpis.

     • erochan

      a nie przeszkadza jeśli w kontrolerze robię tą część?
      $model->editdata($_POST[‚text1’],$_POST[‚text2’],$_SESSION[‚id’]);

     • Lepiej przepuścić dane z tablicy POST przez jakiś walidator, ale poza tym może tak być.

 • Yolo

  Oszukista jeden

  • Co masz na myśli?

   • Yolo

    Nie wiem, choć się domyślam

 • Zibi

  Król PHP #oszukista