Przeciąganie plików, czyli wczytywanie za pomocą metody drag&drop

Wczytywanie różnego rodzaju plików (zdjęć, dokumentów PDF itp) jest podstawową funkcją niemal każdego serwisu (niezależnie czy chodzi o backend, czy frontend). Jeszcze niedawno operacja ta była dostępna tylko za pomocą znacznika <input type=”file” /> (pomijam wykorzystanie Flasha i Javy), ale taki sposób nie był nigdy ani wygodny, ani estetyczny. Na szczęście, wraz z nadejściem HTML5 mamy takie zdarzenia JS jak drop i dragover.

Dzięki tym zdarzeniom oraz obiektowi XMLHttpRequest możemy przeciągać i wysyłać pliki tak łatwo jak w aplikacjach deskopowych. Spójrzmy na kod.

<!doctype html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js" ></script>
    <style>
      body{
        font-size: 12px;
        font-family: Arial;
        color: #000000;
      }
      #drop_zone{
        padding: 20px;
        width:150px;
        border: 1px dashed #000000;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
      <div id="drop_zone">Przeciągnij tutaj plik</div>
      <output id="list"><ul></ul></output>
    </form>
    <script type="text/javascript">
      function handleFileSelect(evt) {
        xhr = new XMLHttpRequest();
        evt.stopPropagation();
        evt.preventDefault();

        var files = evt.dataTransfer.files; // FileList object.

        // files is a FileList of File objects. List some properties.
        var output = '';
        f = files[0];
        output += '<li><strong>' + escape(f.name) + '</strong> (' + f.type + ') - ';
        output += f.size + ' bytes, last modified: ';
        output += '<span class="info"></span></li>';
        $("#list ul").append(output);
        xhr.open("post", "upload.php", true);
        xhr.upload.onprogress = function(e) {
          if (e.lengthComputable) {
            var percentComplete = (e.loaded / e.total) * 100;
            console.log(percentComplete + '% uploaded');
            $("#list li:last .info").html("Wgrywanie..." + parseInt(percentComplete) + " %");
            $("#drop_zone").html("Proszę czekać...");
          }
        };
        xhr.onload = function() {
          // do something to response
          console.log(this.responseText);
          $("#list li:last").css("color", "#008416");
          $("#list li:last .info").html("Wczytano plik!");

          $("#drop_zone").html("Przeciągnij tutaj plik");
        };
        var formData = new FormData();
        formData.append('file', f);
        xhr.send(formData);
      }

      function handleDragOver(evt) {
        evt.stopPropagation();
        evt.preventDefault();
        evt.dataTransfer.dropEffect = 'copy'; // Explicitly show this is a copy.
      }

      // Setup the dnd listeners.
      var dropZone = document.getElementById('drop_zone');
      dropZone.addEventListener('dragover', handleDragOver, false);
      dropZone.addEventListener('drop', handleFileSelect, false);
    </script>
  </body>
</html>

W funkcji handleFileSelect() za pomocą evt.dataTransfer.files pobieramy tablicę przeciągniętych plików. Następnie, za pomocą XMLHttpRequest przesyłamy plik na serwer. Dodatkowo dodałem komunikaty dla użytkownika informujące o „postępach” wysyłania plików.

Działanie skryptu możecie zobaczyć na tej stronie. Zachęcam do podejrzenia konsoli w Fireburgu :).

Print Friendly, PDF & Email