Wzorce projektowe, cz. 7 Factory method

Wzorzec metody wytwórczej dostarcza abstrakcji do tworzenia obiektów nieokreślonych, ale powiązanych typów. Umożliwia także dziedziczącym klasom decydowanie jakiego typu ma to być obiekt.


Diagram klas wzorca Factory method

Wzorzec składa się z dwóch ról: produktu Product definiującego typ zasobów oraz kreatora Creator definiującego sposób ich tworzenia. Wszystkie typy produktów (ConreteProduct1, ConreteProduct2 itp.) muszą implementować interfejs Product. Z kolei ConcreteCrator dostarcza mechanizm umożliwiający stworzenie obiektu produktu danego typu.

Przykładowa implementacja

<?php

// Produkty
interface Product{
  public function getName();
}
class ConceteProduct1 implements Product{
  public function getName() {
    return "Produkt 1";
  }
}
class ConceteProduct2 implements Product{
  public function getName() {
    return "Produkt 2";
  }
}

// Kreator tworzacy obiekt produktu
interface Creator{
  public function create($type);
}
class ConcreteCreator implements Creator{
  public function create($type) {
    switch($type) {
      case 'Product 1':
        return new ConceteProduct1();
        break;
      case 'Product 2':
        return new ConceteProduct2();
        break;
    }
  }
}

// testy
$creator = new ConcreteCreator();
$prod1 = $creator->create("Product 1");
$prod2 = $creator->create("Product 2");
echo $prod1->getName(); // wyswietli "Produkt 1"
echo $prod2->getName(); // wyswietli "Produkt 2"

?>

Przykład z życia wzięty

Tworzymy system zamówień dla pizzerii. W ofercie są różne typy pizz. Podstawowym pytaniem jest: jak stworzyć wydajny mechanizm do tworzenia obiektów różnych rodzai pizz? Posłużmy się metodą wytwórczą…

<?php

// Produkty
interface Pizza{
  public function getName();
}
class HawaiianPizza implements Pizza{
  public function getName() {
    return "Hawalian pizza";
  }
}
class DeluxePizza implements Pizza{
  public function getName() {
    return "Deluxe pizza";
  }
}

// Kreator tworzacy obiekt produktu
interface Creator{
  public function create($type);
}
class ConcreteCreator implements Creator{
  public function create($type) {
    switch($type) {
      case 'Hawalian':
        return new HawaiianPizza();
        break;
      case 'Deluxe':
        return new DeluxePizza();
        break;
    }
  }
}

// testy
$creator = new ConcreteCreator();
$prod1 = $creator->create("Hawalian");
$prod2 = $creator->create("Deluxe");
echo $prod1->getName(); // wyswietli "Hawalian pizza"
echo $prod2->getName(); // wyswietli "Deluxe pizza"

?>

Dzięki zastosowaniu factory method możemy w łatwy sposób dołączać kolejne pizze. Zamiast używania konstrukcji switch (korzystam z tego, gdyż nie chcę komplikować przykładu) warto byłoby stworzyć bardziej abstrakcyjny mechanizm.

Zalety i wady

Zalety:

 • Niezależność od konkretnych implementacji zasobów oraz procesu ich tworzenia.
 • Wzorzec hermetyzuje proces tworzenia obiektów, zamykając go za ściśle zdefiniowanym interfejsem.
 • Spójność produktów – w sytuacji, gdy pożądane jest, aby klasy produkty były z określonej rodziny.

Wady:

 • Nie znam…

Zastosowanie

Wzorzec metody wytwórczej można wykorzystać między innymi przy tworzeniu systemów zamówień, gdzie oferta może się zmieniać, ale składa z jednakowego typu produktów.

Innym zastosowaniem może być system pluginów. Dzięki zastosowaniu metody wytwórczej możemy łatwo rozbudowywać nasz skrypt o kolejne funkcjonalności (np. o obsługę kolejnych formatów plików).

Powiązane tematy

Print Friendly, PDF & Email